Steun ons

Bij het KlankKleurFestival zit u altijd op de eerste rij. Een intiemer festival is er niet. Toch willen wij u uitnodigen nog dichterbij te komen en donateur van het festival te worden. Met uw steun kunnen wij nog meer sjeu aan onze voorstellingen geven: van bravo! naar bravissimo!!! Wij houden u van al onze plannen op de hoogte.

Stichting KlankKleurFestival is door de belastingdienst aangewezen als Goed Doel (ANBI), wat betekent dat uw gift fiscaal aftrekbaar kan zijn.

Dit zijn de mogelijkheden:

1. Eénmalige gift

U kunt ons helpen door iedere gewenste bijdrage éénmalig over te maken op het Triodos bankrekeningnummer (IBAN)

NL50 TRIO 0320 1444 37
t.n.v. KlankKleurFestival te Amsterdam

Vermeld alstublieft dat het om een donatie gaat. Als u ook uw naam en adres of e-mailadres meldt dan zenden wij u een ontvangstbevestiging. U kunt ons ook mailen op

2. Jaarlijkse gift

Wij zijn zeer blij als u het KlankKleurFestival wilt steunen door Vriend of Mecenas te worden. In dat geval maakt u jaarlijks een bijdrage over. Wij houden u van al onze plannen op de hoogte en organiseren elk jaar een Vrienden-evenement.

Neemt u contact op met het KlankKleurFestival om een jaarlijkse gift te doen.

3. Periodieke Schenking middels notariële akte

Indien u het KlankKleurFestival structureel wilt steunen, kunt u kiezen voor een Periodieke Schenking. U laat middels notariële akte vastleggen dat u tenminste 5 jaar achtereen minimaal eenmaal per jaar een vast bedrag schenkt. Wij zijn dan verzekerd van een duurzame inkomstenbron en voor u is het gehele bedrag aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Vanaf een bedrag van € 250,- per jaar nemen wij de notariskosten voor onze rekening.

Neemt u contact op met het KlankKleurFestival om een periodieke schenking te doen.

4. Geven als bedrijf

Ook bedrijven kunnen schenken aan het festival in de vorm van een zuivere gift of een financiele bijdrage met naamsvermelding of een andere tegenprestatie. Neemt u contact op met het KlankKleurFestival om naar de mogelijkheden te informeren.